Laparoskopiese Antirefluks Chirurgie

Inleiding

Indien 'n persoon las het van sooibrand en refluks kan laparoskopiese antirefluks chirurgie vir die toestand deur die huisarts of chirurg aanbeveel word.

Hierdie toestand staan bekend as gastroesophageale refluks siekte. (GERS).

Hierdie brosjure is saamgestel om u verder in te lig oor die siektetoestand asook die behandeling daarvan.

Die Simptome van GERS

Tipiese Simptome

Gastroesofageale refluks siekte word gekenmerk deur een of meer van die volgende simptome:

Sooibrand
Sooibrand is ‘n brandgevoel wat van die bobuik af opstrek in die borskas in. Die brandgevoel kan strek tot in die keel, of selfs tot in die ore.

Moeilike Sluk
Kos of vloeistowwe kan vassteek in die slukderm. Herhaalde slukpogings moet dan uitgevoer word, of vloeistowwe moet geneem word om die voedsel af te sluk na die maag. Pyn met sluk kan ook voorkom, veral van suur voedsels soos bv. lemoensap.

Refluks en Regurgitasie
Refluks en regurgitasie ontstaan wanneer suur of voedsel vanaf die maag terugstoot in die mond. Dit vind spontaan in die regop posisie, tydens buk of in die liggende posisie plaas. Sommige persone voel asof hulle herkou na ete. Die simptome kom bv. voor met buk om tande te borsel of skoene vas te maak. In die nag kan regurgitasie plaasvind wat selfs tot verstikking kan lei.

Atipiese Simptome

Borskaspyn
Borskaspyn kan wissel van gering sporadies tot erge pyn. Soms konsulteer die persone ‘n hartspesialis om die borskaspyn te ondersoek.

Longsimptome
Asma,chroniese brongitis, chroniese hoes en heesheid kan soms as gevolg van GERS wees. In 80% van volwasse persone met asma word die asma aangewakker deur GERS.

Die Slukproses

Nadat voedsel gekou is, word dit afgesluk na die maag deur die slukderm of esofagus. Die slukderm bestaan uit 'n lang buis wat die keel en die maag met mekaar verbind. Die slukderm is aan die binnekant met ‘n slymvlies bedekking uitgevoer. Die buitekant van die slukderm bestaan uit twee spierlae nl. die kringspier en die lengtespier. Die spiere van die slukderm is verantwoordelik vir die sametrekking van die slukderm om sodoende die kos voort te beweeg. Hierdie sametrekkings of kontraksies wat die voedsel voortbeweeg staan bekend as peristalse.

Anatomie

Die slukderm verloop vanaf die keel na die maag deur die borskas. Die slukderm dring deur ‘n opening in die diafragma of mantelvlies. Hierdie opening in die diafragma staan bekend as die hiatus. Die slukderm sluit dan by die maag aan. Die hiatus word gevorm deur spiere van die diafragma wat om die opening gerangskik is.

Aan die ondereinde van die slukderm by die maag aansluiting is 'n ringvormige spier. Die slukderm sluit aan by die maag teen ‘n hoek. Hierdie kringspier en hoek waarmee die slukderm by die maag aansluit, sowel as die spiere om die opening van die hiatus, vorm saam ‘n klep tussen die slukderm en die maag. Hierdie klep werk soos 'n eenrigting klep wat die voedsel deurlaat na die maag. Die klep sluit na sluk om te verhoed dat die etsende soutsuur vanaf die maag terugstoot in die slukderm. Indien die klep nie behoorlik funksioneer nie, kan oormatige etsende soutsuur van die maag af opstoot of terugloop in die slukderm in. Die gevolg hiervan is simptome van GERS en uiteindelik skade aan die slukderm.

Faktore wat bydra tot GERS

Sommige mense word gebore met 'n klep tussen die maag en die slukderm wat swak funksioneer. 'n Mantelvlies of diafragmabreuk (hiatus hernia) is dikwels teenwoordig by GERS. GERS kan ook voorkom in die afwesigheid van 'n mantelvliesbreuk.

Sekere kosse kan GERS uitlok.
Vetterige en sterk gekruide kosse, sekere medikasie, stywe kledingstukke, rook, alkohol, koffie. Oefening en ligaamsposisie bv. buk of lê kan ook GERS uitlok. Stress speel ook ‘n rol. Bogenoemde kan almal verslapping van die klep veroorsaak. Suur kan teruglek na die slukderm en die simptome word ervaar.
 

Hiatus Hernia (Mantelvliesbreuk, Diafragmabreuk, Glybreuk)

Die slukderm verloop vanaf die keel deur die borskas en deur 'n opening in die diafragma na die buik. Hierdie opening in die diafragma is bekend as die hiatus. Die slukderm sluit aan by die maag in die buik.
Soms is die opening of hiatus groter as normaal en dit veroorsaak dat die boonste gedeelte van die maag dan deur hierdie opening skuif, op in die borskas in.
Die aansluiting tussen die slukderm en die maag is bokant die diafragma in die borskas in plaas van in die buik. Hierdie tipe diafragma breuk staan bekend as 'n glybreuk of hiatus hernia.

Die voorkoms van die klep of sfinkter deur die Gastroskoop.

Die Normale Klep of Sfinkter

Die normale klep of sfinkter is gewoonlik gesluit en kan waargeneem word deur die gastroskoop wat gebruik word om die slukderm en maag te ondersoek. Foto’s kan geneem word van die klep.
Die gastroskoop kan gebuig of flekseer word om terug te kyk na die aansluiting tussen die slukderm en die maag. Die klep kan dan van onderaf ook inspekteer word.
Van bo gesien is die klep gewoonlik toe.
Die gastroskoop dring die maag binne deur die klep. Van onder gesien sluit die klep normaalweg mooi dig om die gastroskoop.

Die voorkoms van ‘n Hiatus Hernia.

Met die gastroskoop word die slukderm en die deel van die maag wat bokant die opening in die diafragma sigbaar is, waargeneem. Die klep is wyd oop, met die maag sigbaar bokant die diafragma.

Die hiatus hernia kan ook van onderaf bekyk word met retrofleksie van die gastroskoop.

Die hiatus hernia soos gesien deur die gastroskoop van bo af. Die rousere in die slukderm kan gesien word. Die aansluiting tussen die slukderm en die maagslymvlies is sigbaar. Die gedeelte van die maag wat in die borskas opdruk kan ook gesien word.

Die opening in die diafragma van onder gesien met die deel van die maag wat opstrek in die borskas in.Die klep is wyd en oop. Die ondereinde van die slukderm kan gesien word en herken word aan die pienk slymvlies.

Die Komplikasies van GERS

Met herhaalde blootstelling van die slukderm aan suur, brand die suur afkomstig van die maag die slymvlies van die slukderm, met gevolglike beskadiging. Dit is inderwaarheid 'n chemiese brandwond van die sluk-derm, wat gering kan wees met net rooiheid en inflammasie van die slukderm, tot erge beskadiging met diep chroniese rousere of ulserasie van die slukderm.

Die skade kan uitbrei na die spiere van die slukderm, en die slukderm in so ‘n mate beskadig dat die slukderm nie meer behoorlik saamtrek nie. Die gevolg hiervan is verswakte peristaltiese kontraksies. Die slukderm probeer genees en soos met enige wond, en veral brandwonde, vorm littekenweefsel. Die littekenweefsel in die slukderm krimp in die rondte en in lengte. Hierdie veranderinge kan lei tot vernouing en selfs verkorting van die slukderm.

Refluks kan lei tot ontsteking, rousere en vernouing in die slukderm.

Vernouing agv ‘n chroniese rouseer wat in die slukderm vorm agv die hiatus hernia met refluks.

Barrett se esofagus

Soms, in langstaande gevalle van kroniese refluks, word die slukderm slymvlies so beskadig dat die slymvlies verander na 'n tipe suurbestande slymvlies wat maagslymvlies naboots in 'n poging om homself te beskerm. Die toestand staan bekend as Barrett se slukderm. Hierdie abnomale slymvliesselle kan in 'n klein persentasie van gevalle lei tot kanker van die slukderm.

Indien Barrett se esofagus aanwesig is verhoog die risiko van kanker van die ondereinde van die slukderm 30 to 40 maal meer as die algemene bevolking. Syfers van so hoog as 10% insidensie vir slukdermkanker word in die mediese literatuur raporteer.
Derhalwe is dit belangrik om Barrett se esofagus jaarliks of tweejaarliks op te volg met herhaalde gastroskopies.

Tydens die ondersoek word ‘n stukkie weefsel (’n biopsie van die slymvlies) geneem en gestuur vir mikroskopiese ontleding (histopatologie ondersoek). Op hierdie wyse kan daar bepaal word of daar wel ongewenste veranderinge plaasvind. In daardie groepie persone kan die Barrett se esofagus tydig behandel word.

Abnormale slymvlies belyn die onderste deel van die slukderm.

Slukdermkanker wat ontstaan het in Barrett se esofagus

Die Ondersoek van GERS

Sekere ondersoeke is nodig om die oorsaak van die simptome van GERS na te gaan, die ekstensie van die siekte te bepaal, en sodoende die optimale behandeling na te streef. Dit is nodig om die toestand volledig te evalueer om te bepaal of die operasie wel nodig is, en of die pasiënt sal baat by die prosedure. Daar word ook bepaal watter tipe operasie geskik is vir die pasiënt.

Die volgende ondersoeke mag uitgevoer word:

Gastroskopie

Die slukderm en maag word ondersoek dmv 'n lang dun buigbare optiese instrument naamlik 'n gastroskoop. Hierdie apparaat kan veselopties wees of die meer moderne uitgawe nl. 'n video gastroskoop. Die videogastroskoop projekteer die beeld op 'n skerm. 'n Videobandopnemer of selfs 'n rekenaar kan verbind wees met die gastroskoop om die beeldmateriaal van die slukderm en maag digitaal te stoor. Spesiale digitale videofotodrukkers kan die foto reproduseer.

Voorbereiding vir Gastroskopie:

Bewuste Sedasie

Die prosedure kan onder bewuste sedasie uitgevoer word. Dit kan vergelyk word met 'n ligte verdowing of narkose sonder om werklik te slaap, wat die ondersoek vergemaklik. Korttermyn geheueverlies is aanwesig vir die tydperk van die prosedure. 'n Binneaarse bui-sie word op die voorarm in 'n aar aangebring waardeur sekere middels binneaars ingespuit word om die sedasie te bewerkstellig.
Na die ondersoek word 'n omkeermiddel gespuit wat die effek van die bewuste sedasie omkeer.

Na afloop van die gastroskopie:

Vir die res van die dag:

Barium Sluk of Barium Video Sluk

Hierdie ondersoek word uitgevoer in 'n X-straal afdeling deur 'n radioloog. Die pasiënt drink barium ('n vloeistof wat sigbaar is op X-strale). X-straal fotos word geneem van die slukderm en maag. In sommige gevalle word die ondersoek opgeneem op 'n videoband.

Die slukderm se anatomie en funksie word verder nagegaan met die ondersoek. Gekompliseerde hiatus hernias, anatomiese afwykings of herhaling van hiatus hernia is dikwels ook ‘n indikasie vir die ondersoek. Die ondersoek kan dikwels addisionele inligting gee tot die gastroskopie.

Voorbereiding vir 'n Barium sluk of -maal behels dat die pasiënt nie mag eet, drink of rook van die vorige aand 22h00 nie.Geen antisuurmiddels of maagmedisyne mag geneem word in die 24 uur voor die ondersoek nie.

Barium kan soms hardlywigheid tot gevolg hê en 'n ligte purgeermiddel kan geneem word na die ondersoek, indien nodig.

Esofageale Manometrie

Hierdie ondersoek word uitgevoer om die spierkrag en sametrekking van die slukdermspier te bepaal, asook die krag waarmee die klep sluit en ontspan. Die ondersoek bepaal die drukke wat bereik word wanneer die slukderm saamtrek. Die lengte van die slukderm, hiatus hernia en onderste slukderm klep kan ook bepaal word. Abnormale slukderm sametrekkings en afwykings word ook identifiseer.

Die ondersoek word uitgevoer deur 'n dun buisie deur die neus, wat liggies verdoof is, te plaas. Die pasiënt sluk dan die buisie in tot in die maag. Die buisie is gekoppel aan 'n sensor wat die drukke registreer en vaslê op 'n rekenaar. Die ondersoek word in die spreekkamer uitgevoer en neem tot veertig minute. Na die ondersoek kan normale daaglikse aktiwiteite hervat word.

24uur ambulante pH metrie

Die ondersoek word uitgevoer om te bepaal of daar suur teruglek vanaf die maag na die slukderm . Die ondersoek word gewoonlik na die esofageale manometrie uitgevoer aangesien die klep se posisie bepaal moet word. Die pHmetrie ondersoek strek oor 'n 24 uur tydperk.

Die ondersoek bestaan daaruit dat 'n dun plastiekbedekte draadjie ('n elektrode) deur die neus geplaas word tot in die slukderm bokant die aansluiting tussen die slukderm en die maag. Die elektrode word gekonnekteer aan 'n klein digitale opnemer wat met 'n battery werk.

Punte om op te let tydens die 24 uur pHmetrie ondersoek:

Die volgende moet vermy word:

Die uitvoering van die ondersoek.

Op die apparaat is 'n klein skerm wat die tyd aandui.
'n Vorm word aan die pasiënt verskaf. Die simptome wat ervaar word, asook die tyd wat op die rekenaarskerm verskyn moet op hierdie vorm noteer word. Die tyd notering is belangrik en word benodig om ‘n korrelasie tussen simptome en die pH in die slukderm te tref.
Na 24 uur meld die pasiënt weer aan by die spreekkamer, waar die elektrode verwyder, en die inligting na 'n rekenaar oorgedra word. 'n Ontleding van die ondersoek word uitgevoer. Verskeie grafieke word opgestel om die refluks te evalueer.

Ander ondersoeke

In sekere gevalle word ander of verdere ondersoeke benodig ter evaluering van die spesifieke probleem.
U sal dienooreenkomstig verwittig word in so 'n geval.

Die Behandeling van GERS

Drie vorms van behandeling word gevolg:

1. Wysiging van lewensstyl

Gewigsverlies, staking van die rookgewoonte, alkohol onthouding, verandering van eetgewoontes en slaapgewoontes kan ook dikwels simptome verlig. Vermy stywe kleding en lig die kopenent van die bed. Vermindering van stressvlakke.

2. Geneesmiddels

In baie gevalle kan kommersieële antisuur die simptome baie goed beheer. Indien die simptome van GERS voortduur ten spyte van bogenoemde is mediese behandeling deur 'n geneesheer aangedui. Behandeling kan wissel van antisuurmiddels en middels wat peri-stalse verbeter, tot kragtige suur onderdrukkende medikasie. Voor-geskrewe medikasie is kragtiger in die onderdrukking van suur en is meer effektief in die beheer van simptome en genesing van die sluk-derm as die kommersieël beskikbare antisuurmiddels. Hierdie me-dikasie sal gewoonlik voordurend of selfs lewenslank geneem moet word om die simptome te beheer, aangesien medikasie nie die klep kan herstel nie. Die behandling gee slegs tydelike verligting van simptome en die simptome herhaal na die staking van die medi-kasie in die gevalle. Soms word die simptome nie volledig deur die medikasie beheer nie, en die dosering moet dan verhoog word.
Die medikasie is ongelukkig ook duur.

3. Chirurgie

Chirurgie bied effektiewe verligting van die simtpome van GERS. Koste oorwegings, komplikasies van GERS en volgehoue lewenslange geneesmiddel gebruik is dikwels ook 'n oorweging vir chirurgie. Geneesmiddels kan nie 'n klep maak nie en die siekte vlam dikwels weer op na staking van medikasie.
Die operasie is voorheen uitgevoer by wyse van tradisionele oop chirurgie. 'n Lang vertikale sny op die bobuik, of deur die linker borskas is uitgevoer met gevolglike bobuik of borskas litteken, pyn na chirurgie en 'n lang herstel tydperk van ses tot agt weke.
Hierdie operasie word nou uitgevoer by wyse van laparoskopiese chirurgie. Hierdie metode behels 'n kort hospitaal verblyf van 48 uur, goeie kosmetiese herstel, minimale pyn, vinnige herstel en terugkeer na normale werk en ander aktiwiteite.

Laparoskopiese antirefluks chirurgie

Die operasie word uitgevoer deur gebruik te maak van 'n spesiale lang buisvormige lens 10 millimeter in deursnit. Die lens word aan 'n spesiale video kamera gekoppel. Hierdie lens en kamera sisteem staan bekend as 'n video laparoskoop. Vandaar die naam lapa-roskopiese chirurgie. Die operasie word onder algemene narkose uitgevoer.

Die tipe chirurgie staan in die leke literatuur ook bekend as laser chirurgie, sleutelgat of knoopsgat chirurgie. Die buik word met koolsuurgas opgeblaas, dmv ‘n insufflator, deur 'n spesiale naald wat in die buik geplaas word. Die gasgevulde buikholte word benodig om spasie te skep om in te werk.

Daarna word een 10 mm snytjie net bo die naeltjie gemaak. 'n Spesiale buisie met 'n klep om die gas in die buik te behou word deur die snytjie en deur die buikwand tot in die buikholte geplaas. Hierdie buisie staan bekend as ‘n trokar. Die laparoskoop word dan deur die buisie of kanule geplaas om in die buik te kyk. Die beeld word deur die chirurg waargeneem op 'n videoskerm voor hom. Die beeld is 10 tot 20 maal vergroot op die skerm voor die chirurg. Twee skerms word gebruik - een vir die chirurg en teatersuster en een vir die twee assistent dokters wat help met die operasie. Een van die assistente beheer die kamera.
'n Verdere vier klein 5 mm snytjies word gemaak om verder buisies of trokars in die buik te plaas waardeur die operasie instrumente geplaas word.

Die operasie behels die volgende stappe:

Die klep area waar die slukderm en die maag bymekaar aansluit word oopgemaak. Die maag word losgemaak en weer terug in die buik geplaas. Die kort bloedvate tussen die milt en die maag word verdeel om mobiliteit aan die boonste deel of fundus van die maag te gee. Die opening in die diafragma of hiatus word toegewerk en herstel. (Die breukherstel) n Klep word gemaak tussen die slukderm en die maag, deur 'n deel van die maag soos 'n boordjie, om die slukderm te plaas. (Die klepherstel)

Na afloop van die operasie en die narkose word die pasiënt oorgeplaas na die narkose herstelkamer in die teater kompleks. Sodra die pasiënt wakker is vind oorplasing na die saal plaas. Die pasiënt vertoef ongeveer een uur in die teater kompleks. Pynstillers word na die operasie toegedien sodra die pasiënt stabiel is. Meeste pasiënte ondervind pyn in die skouers en bors en nie juis buikpyn nie. Dit is verwysde pyn vanaf die mantelvleis of diafragma area wat in die skouers ervaar word. Dit is selde nodig vir meer as een of twee pyn inspuitings.

Voordele van laparoskopiese chirurgie:

Voorligting tov die hospitalisasie en operasie

Bespreking van die operasie en hospitaal geskied by die spreekkamer nadat die ondersoeke voltooi is. Die nodige opname vorms wat alle rekening en mediese fonds inligting bevat sal voorsien word. Die vorms word tuis voltooi en met opname na die hospitaal geneem. Die mediese fonds moet gewoonlik in kennis gestel word van die beplande opname en operasie. Die fonds benodig sekere tarief kodes van die operasie. Die kodes kan by die spreekkamer personeel verkry word

Hospitaal

U moet saamneem: ID Dokument, Mediese Fondskaart, Magtingsnommer, Kroniese medikasie, Slaapklere, Toiletware en Leesstof. Opname in die hospitaal geskied die oggend van die operasie om 06h00. Die pasiënt mag nie eet, drink of rook vanaf die vorige aand 22h00 nie. Dit is belangrik dat die pasiënt vastend by die hospitaal moet opdaag vir opname. Ter voorberei-ding vir teater in die saal, is vroeë aanmelding vir opname by die hospitaal wenslik, veral vir die pasiënte wat vroeg op die teater-lys bespreek is. Privaatpasiënte moet voorafbetaling met die hospitaal rëel. Kwotasies kan verkry word. Laat liefs waardevolle artikels en juwele tuis.

Toestemming tot operasie

Die operasie staan bekend as:

Laparoskopiese Hiatus Hernia herstel met Nissen Fundoplikasie.
Die pasiënt teken toestemming tot die toediening van 'n algemene narkose en uitvoering van die operasie.

Narkotiseur

Die narkotiseurs is Drs. Gerrie Brink en Vennote Narkotiseurs.
Die narkose sal uitgevoer word deur een van die spesialis narkotiseur vennote van die narkose firma.
'n Pre-operatiewe inligtingstuk word aan die pasiënt voorsien.

'n Vorm moet tuis, voor die operasie voltooi word wat die vorige mediese geskiedenis en behandeling aandui. Alle mediese geskiedenis moet aan die narkotiseur voorgelê word asook alle medikasie wat gebruik word. Alle medikasie moet aangedui word, selfs kommersieële middels soos hoofpynpille, poeiers, slaappille, verslankingsmiddels en natuurlik enige hart, bloeddruk en ander voorskrif medi-syne. Indien enige navrae oor die narkotiseur, fooie of narkose verwante probleme, moet die narko-tiseurs gekontak word by die telefoonnommers wat in die inligtingstuk beskikbaar is. Lees asb. die inligtingstuk sorgvuldig deur en vergewis u van die inhoud daarvan.

Hospitaalverblyf

Die totale hospitaalverblyf is gewoonlik 2 dae. As die operasie op 'n Dinsdag plaasvind is die opname die Dinsdag oggend om 06h00. Ontslag vind op die Donderdag oggend plaas en die pasient kan ongeveer 09h00 huistoe gaan. Indien onvoorsiene insidente plaasvind mag die hospitalisasie verleng word.

Fisioterapie

'n Fisioterapeut besoek die pasiënt in die hospitaal vir toediening van voor- en na-operatiewe longfisioterapie behandeling. Longkomplikasies en probleme na die narkose word hierdeur vermy. Vroeë mobilisasie en aktiwiteit word aangemoedig deur die fisioterapeut en verpleegpersoneel in die hospitaal. Die pasiënt sal ook instruksies kry oor hoe om op te staan vanuit die liggende posisie om nie stress en druk op die buik te plaas nie.

Algemeen tov die operasievoorbereiding

Geen buik of enige ander hare word afgeskeer nie. Die naeltjie word in die hospitaal skoongemaak. Na opname in die saal, voor die operasie, neem die pasiënt ‘n bad met antiseptiese seep wat verskaf word. ‘n Binneaarse vogoorgieting (drup) word ook in werking gestel ter vog toediening.

Ontslag instruksies

Tydens ontslag uit die hospitaal moet die volgende items vanaf die suster in die saal verkry word:
Enige tuismedikasie wat ingehandig is tydens opname.
Pynstillers en alle voorgeskrewe medisyne balanse wat tydens hospitalisasie voorgeskryf en toegedien is.
Enige spesiale medikasie wat deur die chirurg voorgeskryf is.

Meeste pasiënte het nie veel pynmedikasie na ontslag nodig nie. Enige erge of abnormale pyn moet dadelik aangemeld word deur die spreekkamers of chirurg te skakel.

Siekteverlof

Normaalweg word 2 weke benodig vir herstel. Normale werksaamhede kan egter heelwat vroeër hervat word veral as die aard van die werk bv administratief is of daar nie fisiese stremming ter sprake is nie. 'n Siektesertifikaat sal uitgereik word tydens die eerste wondversorging besoek aan die spreekkamers na die operasie.

Wondversorging

Na ontslag word wondversorging uitgevoer op Vrydagoggende tussen 08h00 en 10h00 by die spreekkamers. Dit is nie nodig om 'n afspraak te maak nie. Die geregistreerde verpleegkundiges is die pasiënte te wagte.
Die pasiënt moet by die spreekkamers aandoen op die eerste wondversorgingskliniek na die operasie. Die verpleegkundige sal die verbande en pleisters vervang en die wonde versorg. Reëlings word getref vir die verwydering van die steke of metaalkramme. Die steke of kramme word normaalweg vir 12 tot 14 dae gelaat voordat dit verwyder word. Enige abnormale rooiheid, swelling of dreinasie van 'n wond moet dadelik aangemeld word.

Na-operatiewe verloop

Die pasiënt behoort daagliks beter te voel.
Die volgende simptome of tekens moet dadelik by die spreekkamers of chirurg aangemeld word:
Koors, bloeding, toenemende buikpyn of borskaspyn, ongemak of swelling, koue koors, aanhoudende hoes of kortasemheid, onvermoë om te sluk, dreinasie uit wonde uit.

Opvolgafspraak

'n Opvolgondersoek en evaluasie volg 6 tot 8 weke na die operasie. Hierdie afspraak word gemaak tydens die eerste wondversorgings besoek by die spreekkamers of met ontslag. Tydens die opvolgafspraak word die slukderm en klep weer nagegaan met esofagus manometrie en gastroskopie. Die slukderm se rousere kan bv. soms genees met Barrett se esofagus.
Terugkeer na normale werksomstandighede kan intussen onderneem word.

Dieët

'n Privaat dieëtkundige sal die pasiënt besoek in die hospitaal en 'n verdere herstel dieët beplan vir die pasiënt se spesifieke behoeftes. Dit is belangrik om die dieët instruksies na te kom om sodoende die herstel te ver-gemaklik en bespoedig. Geen alkohol mag in die herstel tyd gebruik word nie. Vir die eerste paar dae na die operasie mag die pasiënt slegs vloeistowwe neem. Gaskoeldranke word aanbeveel om die pasiënt te leer om vroeg reeds winde op te breek. Vaste kosse moet baie goed fyn gekou word en dit is belangrik om stadig te eet.

Normaalweg verloor die pasiënt 5 tot 10% van sy liggaamsmassa na die operasie. Dit word gewoonlik weer herwin.

Aktiwiteit

Die pasiënt kan spoedig terugkeer na normale aktiwiteite bv. bad, stort, motorbestuur, trappe klim, ligte voorwerpe optel, werk en seksuele omgang. Die eerste drie weke na die operasie moet geen swaar voorwerpe gelig word of opgetel word nie. In die drie tot ses weke tydperk na die operasie word ligte oefeninge aangemoedig nl. stap, fietsry en selfs ligte strek oefeninge. Fisiese stremming en kontaksport moet in die eerste ses weke herstel tydperk vermy word. Motorbestuur kan enkele dae na die operasie hervat word sodra fisiese beweging vrylik en pynloos uitgevoer kan word. Na die 6 weke na-operatiewe opvolg besoek kan alle normale aktiwiteite, kontaksport, gymnasium oefeninge ens. weer hervat word.

Resultate van laparoskopiese chirurgie

Veelvuldige studies het reeds getoon dat die oorgrote meerderheid van pasiënte wat laparoskopiese chirurgie veilig ondergaan het vir GERS, simptoomvry is met 'n uitstekende verbetering in lewenskwaliteit.

Die risikos van laparoskopiese antirefluks chirurgie

Hierdie tipe chirurgie word met groter veiligheid uitgevoer as tradisionele chirurgie - inderwaarheid tien maal veiliger volgens gepubliseerde studies. Komplikasies kan egter soms voorkom soos gevind word met alle vorms van chirurgie.

Reaksie en newe-effekte van narkose

Spesialis narkotiseurs word gebruik vir die operasies.
Indien vorige probleme met narkose ondervind is moet dit aan die narkotiseur gemeld word. Narkose word egter met groot oorleg en veiligheid uitgevoer.

Newe-effekte van medikasie

By sommige pasiënte kan die na-operatiewe pynstillers soms naarheid en mislikheid veroorsaak. Allergie vir sekere middels kan ook voorkom maar is nie algemeen nie. Inspuitings teen naarheid word roetine toegedien om die probleem die hoof te bied.

Bloeding en besering van organe bv die slukderm en maag
Soos met alle chirurgie is hierdie komplikasies altyd ter sprake. Met laparoskopiese chirurgie is die beeld op die videoskerm 10 tot 20 maal vergroot. Spesiale voorsorg word getref tydens laparoskopies chirurgie om hierdie komplikasie te vermy. Bloedverlies tydens laparoskopiese chirurgie is min en dit is raar vir 'n pasiënt om 'n bloedoortapping te benodig vir die roetine laparoskopiese chirurgie. Hierdie tipe chirurgie is juis geskik indien daar geloofsbesware teen bloedoorgieting is. Geringe bloeding vind soms in die wondjies plaas wat dreinasie benodig.

Infeksie

Met chirurgie en wonde is infeksie van die wond of buikholte altyd ter sprake. Spesifieke wondhantering word uitgevoer om te verseker dat infeksie nie plaasvind nie. Wond infeksies na laparoskopiese chirurgie is ongewoon en raar.

Diep veneuse trombose

Diep veneuse trombose of bloedklonte in die kuit se bloedvate is altyd 'n risiko na alle tipes chirugie. Voorsorg word getref deur alle pasiënte reeds voor die operasie voor te berei. 'n Onderhuidse inspuiting van 'n middel (heparien) wat bloedklonte verhoed word toegedien. Hierdie inspuiting word op 'n daaglikse basis toegedien. Longfisioterapie en vroeë aktiwiteit na die operasie verhoed verder ook hierdie bloedklont vorming.
Risiko gevalle sal selfs spesiale antitrombose kouse dra wat die gevaar van trombose in die kuite verder verminder.

Omskakeling van 'n laparoskopiese prosedure na 'n tradisionele oop prosedure

In 'n baie klein persentasie van pasiënte is dit nie moontlik of veilig om 'n laparoskopiese operasie uit te voer nie. As die chirurg besluit dat dit veiliger is om die prosedure te voltooi of uit te voer dmv tradisionele oop chirurgiese metodes, is dit nie 'n komplikasie nie maar goeie chirurgiese oordeel aangesien daar nooit 'n rede is om die pasiënt te onderwerp aan 'n onveilige prosedure nie. Faktore wat 'n rol mag speel by die besluit is vorige buikoperasies met gevolglike littekenweefsel of vergroeiings in die buikholte, vorige mantelvlies breuk operasies, vorige infeksie in die buikholte met vergroeiings tot gevolg, 'n ander komplikasie soos bv. bloeding, of waar die operasie weens ander tegniese redes nie veilig uitgevoer kan word nie. Die besluit om oor te skakel na oop chirurgie is gegrond op die pasiënt se veiligheid.

Newe-effekte van die operasie.

Langtermyn newe-effekte na die operasie is ongewoon.
Sommige pasiënte sluk moeilik vroeg na die operasie. Hierdie slukmeganisme keer terug na normaal binne een tot drie maande na die operasie. Dit is selde nodig om 'n rekking van die slukderm uit te voer na die operasie.
Indien 'n vernouing van die slukderm teenwoordig was voor die operasie, is dit soms nodig om 'n rekking van die slukderm te doen nadat die slukderm genees het. Dit is selde nodig om weer te opereer.
Meeste pasient kan winde breek na die operasie maar daar is 'n klein persentasie wat nie kan winde breek na die operasie nie. Dit kan soms lei tot buikongemak (voel opgeblaas) en vermeerderde winde. Daar is ook soms 'n onvermoë om te kan braak na die operasie.
Dit is ongewoon dat 'n pasiënt se GERS simptome nie verbeter na die operasie nie.

Verdere navrae

Indien daar enige verdere navrae is oor GERS, moet asseblief nie skroom om verder navraag te doen by die spreekkamerpersoneel, verpleegpersoneel of die chirurg self nie. Enige vrae wat u het sal so volledig moontlik beantwoord word.
 

Opsommend

Prosedure Laparoskopiese Hiatus Hernia herstel met Nissen Fundoplikasie

Hospitaal

Opname Datum Dag : Datum : / / Tyd :

Nakotiseur: Drs. Gerrie Brink en Vennote Narkotiseurs - Uitgekontrakteer.

Hospitaalverblyf: Ongeveer 2 dae.

Siekteverlof: 2 weke. Normale werksaamhede kan vroeër hervat word. ‘n Siekte sertifikaat kan dit by die spreekkamers afgehaal word.

Aktiwiteit: U mag motor bestuur en normale ligte aktiwiteite dadelik hervat. Normale dagtake kan verrig word. Ligte oefeninge bv fietsry kan hervat word na 3 weke. Normale strawwe oefening kan hervat word na 6 weke bv. Kontaksport, gimnasium oefeninge.

Wondversorging: Wondversorging word uitgevoer op Vrydagoggende tussen 08h00 en 10h00. U hoef nie ‘n afspraak te maak nie. U moet by die spreekkamers aandoen op die eerste wondversorgingskliniek na u operasie. Reëlings word getref vir die verwydering van die steke of metaalkramme. Die steke word normaalweg vir 12 tot 14 dae gelaat voordat dit verwyder word.

Dieet ‘n Privaat dieëtkundige sal u in die hospitaal besoek die dag na die operasie. Dit is belangrik om die dieët instruksies na te kom om sodoende u herstel te vergemaklik en bespoedig. Geen alkohol mag in die herstel tyd gebruik word nie.

Opvolgafspraak

‘n Opvolg afspraak is 6 weke na die operasie vir herevaluasie en ondersoek. U kan reeds terugkeer na u normale werksomstandighede na 2 weke.

Ontslag instruksies U moet tydens u ontslag seker maak dat die volgende items vanaf die verpleegkundige in die saal verkry word: